PRŮMYSL A ZPRACOVÁNÍ SPECIALISTS


Pro údržbová pracoviště a výrobce originálních dílů (OEM)

Máme pro vás vše, co potřebujete, bez ohledu na to, zda hledáte servis pro údržbu hydrauliky nebo sadu produktů, která obsahuje spolehlivé hadicové soustavy. Spolupracujeme se zpracovatelskými firmami, jako je ta vaše. Dodávám jim produkty a služby, které snižují prostoje strojů a zvyšují životnost vašich finálních produktů.

Údržbová pracoviště

Pokud si nemůžete dovolit neplánovanou odstávku způsobenou poruchou hydraulických komponentů, podívejte se, jak může společnost Fluiconnecto zvýšit provozuschopnost vašich strojů pomocí svého údržbového servisu. Společnost Fluiconnecto je schopna bez prodlení dodat komponenty pro všechny vaše systémy (hydraulické, pneumatické, mazací nebo transportní) a minimalizovat tak případné poruchy. Naše služba preventivní údržby hadic zahrnuje: kontrolu, identifikační značení, stanovení servisních intervalů a případně také výměnu.

Výrobci originálních dílů (OEM)

Spolehlivost hadicových soustav a komponentů, kterými je vaše zařízení vybaveno, bude mít vliv na spolehlivost zařízení, které prodáte a na následné náklady na poprodejní servis. To je důvod, proč děláme vše pro to, abychom vám mohli poskytnout to nejlepší. Od soustav hydraulických hadic až po vysokotlaké komponenty a další systémy společnost Fluiconnecto dodává produkty a služby té nejvyšší kvality. Vyžádejte si naše komplety, dodávky v přesně stanovené době a další služby OEM a budete připraveni. Jako vždy, UDRŽUJEME VŠE V CHODU.


CHARAKTERISTIKA NAŠÍ SPECIALIZOVANÉ NABÍDKY PRO ZPRACOVATELSKÉ FIRMY:


KOMPLETNÍ BALÍČEK PRODUKTŮ

Sady produktů pro vaše klíčové systémy: hydraulické systémy, systémy pro transport materiálu, pneumatické systémy, centrální mazací systémy. Ve Fluiconnecto nabízíme výhradně trvalá a bezpečná řešení od našich spolehlivých dodavatelů.

HADICE S DELŠÍ ŽIVOTNOSTÍ

Naše hadicové soustavy převyšují požadavky mezinárodních norem a navíc jsou vyrobeny podle Integrovaného systému Manuli. Povrchy hadic Manuli nabízejí speciální ochranu proti oděru.

SLUŽBY, KTERÉ VÁS UDRŽÍ V CHODU

  • Služby kvalifikovaných techniků jsou k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
  • Specializované služby pro OEM: kompletace, značení, tlakové testování a další
  • Naše služby vám ušetří čas: můžete si zavolat naše SOS servisní vozidlo, objednávat po telefonu, provádět bezproblémové objednávky s využitím unikátního systému číslování hadic.
  • Program pro správu adic flui-ID, který zabraňuje případným závadám.