Program pro správu hadic flui-IDOPTIMALIZUJTE SI DOSTUPNOST VAŠICH HYDRAULICKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH HADICOVÝCH SESTAV

flui-ID je systémová služba , jejímž cílem je zlepšit Vám provozuschopnost, snížit náklady a snížit rizika.

S flui-ID budete mít kontrolu nad svými operacemi. Naše služby jsou 24/7 a jsou prováděny plně vyškolenými a certifikovanými techniky. Pomáháme vám vylepšit Vaši strategii údržby pomocí našeho programu správy hadic.

flui-ID změní Vaši údržbu hadic přechodem z reaktivního přístupu na méně nákladný a účinnější preventivní přístup. Plánované servisní intervaly a výměna pouze těch hadic, které vyžadují pozornost, zabrání dalším nákladům a neočekávaným poruchám

JAK TO DĚLÁME

Odborně vyškolení technici Prohlídky hadic Označování hadic
Plánování údržby Výstražný systém Sledovatelnost

Funkce

KONTROLA HADICE

Naši certifikovaní technici kontrolují Vaše hadicové sestavy a hledají známky opotřebení, jako jsou praskliny, vydřená místa až na ocelové oplety , netěsnosti nebo zlomy. Naši technici byli vyškoleni a certifikováni společností Manuli Hydraulics (výrobce hadicových systémů) a pracují podle náročných světových norem a specifikací

TAGGING

Během procesu kontroly označíme Vaše hadice jedinečným identifikačním číslem, které bude propojeno s úplným popisem hadice v naší cloudové databázi. Toto identifikační číslo můžete použít k rychlému a snadnému objednání náhradních hadic - nejsou nutné žádné další technické znalosti!

INSPEKČNÍ PROTOKOL

ZPRÁVA O KONTROLE Po procesu kontroly se generuje podrobná zpráva, která vám poskytne úplný přehled o stavu a umístění hadice. Jakmile je inspekční zpráva zadána do našeho systému flui-ID, můžete si prohlédnout „online registr“ všech Vašich hadic

PLÁN ÚDRŽBY

Na základě výsledku kontroly je pro každou hadicovou sestavu nebo hydraulickou součást vytvořen plán údržby, který specifikuje následné intervaly kontroly (pro kontrolu jejího stavu) nebo datum výměny.

CLOUDOVÝ DATABÁZOVÝ A VÝSTRAŽNÝ SYSTÉM

Všechny informace shromážděné během inspekce jsou k dispozici v našem systému FLUI-ID, kde můžete:

  • Procházet seznam všech dostupných hadic a dalších zařízení
  • Kontrolovat e umístění každé hadice
  • Podívat se, jaké hadice a zařízení vyžadují kontrolu

FLUI-ID VÝHODY

ČASOVÝ ZISK

včasnou výměnou hadice dříve než selže

MÉNĚ RIZIK

instalací vysoce kvalitních hadic.

SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ

s efektivněji organizovanou údržbou a vynikající kvalitou produktu

EFEKTIVNÍ OPTIMALIZACE SKLADU

protože všechny Vaše hadice byly označeny jedinečným ID, můžete si náhradní sestavy hadic objednat pouze pomocí tohoto ID. Objednávání tímto způsobem je rychlé a snadné, což znamená, že můžete snížit svou zásobu hadicových sestav.

MÍT POD KONTROLOU

Informace v reálném čase, které vám pomohou zvládat každodenní úkoly

CO VÁM FLUI-ID PŘINESE

S programem pro správu hadic flui-ID budete moci sledovat bezpečnostní stav hadic a můžete se vyhnout neočekávaným nákladům a prodloužite si dobu provozuschopnosti.

flui-ID přináší:

  • Podrobný online hlavní registr
  • Úplný seznam hadicových sestav vyžadujících prioritní pozornost a související doporučení
  • Zprávy o činnostech
  • Po dokončení budou poskytnuty podrobné zprávy o ukončení
  • Probíhající plán správy hadic životního cyklu
  • Podrobná strategie pro provádění plánovaných služeb správy hadic